МВР

ОД Русе

 

29 септември 2021

ТЕСТ НА СИРЕНИТЕ НА 1 ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще бъде задействана в 11:00 часа

  

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе уведомява жителите и пребиваващите на територията на град Русе и областта, че в петък на 1 октомври 2021 година от 11 часа ще бъде задействана сиренната система, чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. 

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти годишно, в първия работен ден на месец април и на месец октомври в цялата страна, чрез задействане на акустичните сигнали, в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност (приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 г.). Целта на тренировката е проверка на техническото състояние на изградената сиренна система, повишаване уменията за задействане на системата и излъчване на информация на живо, а също и обучение на населението за разпознаване на сигналите. Дейностите по теста се контролират и ръководят от регионалните дирекции при ГДПБЗН – МВР.

 

Изображения

 29 септември 2021 | 10:04