МВР

ОД Русе

 

27 ноември 2019

Работна среща в ОДМВР-Русе по въпросите за ефективното противодействие на престъпленията спрямо правата върху интелектуалната собственост

  


Взаимодействието и отговорностите на институциите за ефективно противодействие на престъпленията срещу правата върху интелектуалната собственост и тяхната наказателно правна защита, бяха предмет на обсъждане на работна среща, която се проведе днес в ОДМВР-Русе.

В срещата взеха участие директорът на ОДМВР-Русе старши комисар Теодор Атанасов, началникът на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" главен инспектор Александър Ковачев, служителите от сектора, пряко ангажирани в борбата с този вид престъпления, представители на фирма "Арсис Консултинг" - юридически представител за България на редица известни търговски марки и Емануел Тавлас - мениджър на борбата с фалшифицирането за териториите на Гърция, Кипър, Израел и България от страна "Луи Вюитон" Франция.

Участниците констатираха трайните за региона негативни последици от фалшифицирането на стоки, загубите за държавата и легитимния бизнес. Бе изведена необходимостта от активна съвместна позиция от всички заинтересовани страни в публичния и частния сектор с цел защита на общия пазар като същностна ценност на ЕС. Участниците се обединиха около тезата, че защитата на потребителите от опасните фалшиви стоки е от първостепенно значение и зачитането на правата върху интелектуална собственост е ключов фактор за качествено и подобряване стандарта на живот на гражданите.

Фокус в дискусията беше и публично-частното партньорство в сферата на защитата на интелектуалната собственост и права. Пример е обучението на полицейските служители, което се извършва от правопритежателите с цел повишаване на информираността им и постигане на по-ефективно разпознават на фалшивите стоки в дейността си.

Главен инспектор Александър Ковачев обърна внимание, че търговията с фалшиви и пиратски стоки се превръща в основен фрагмент на сивата икономика. Той посочи, че през последните две години в ОДМВР-Русе има чувствително увеличение на случаите на пресечена престъпна дейност на нелегално разпространение на фалшиви стоки.

Като израз на постигнатото от сектор "Противодействие на икономическата престъпност" - ОДМВР-Русе в областта на наказателно правната защита на правата върху интелектуалната собственост и отлично взаимодействие през годината бе благодарствено писмо, връчено на служителите от Велизар Соколов, управител на "Арсис Консултинг"

 

Изображения

 27 ноември 2019 | 17:07