МВР

ОД Русе

 

08 септември 2020

ОБЩО 7783 ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НОВИ ДОКУМЕНТИ – ЛИЧНИ КАРТИ, ПАСПОРТИ И ШОФЬОРСКИ КНИЖКИ СА ПРИЕТИ ПРЕЗ АВГУСТ В ЗВЕНАТА „БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“ И СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ ПРИ ОДМВР - РУСЕ

16 577 граждани в русенско трябва да подменят личните си карти до края на годината. Напомняме, че може да се подават заявления за подмяна на документите и преди да е изтекъл срокът на валидност, без ограничение

 

 

До края на 2020 година в звената на сектор  „Български документи за самоличност” при ОДМВР – Русе предстои да бъдат подменени документите за самоличност с изтичаща валидност на гражданите с постоянен адрес на територията на ОДМВР - Русе, както следва:

 • Лични карти – 16 577;
 •  Паспорти – 8 696;
 • Свидетелства за управление на МПС – 13 839.

 

 

 

 

 

 

ОДМВР-Русе: Изтичаща валидност на ЛК, паспорти и СУМПС по месеци за 2020 г. и 2021 г.

Период

Лични карти

Паспорти

СУМПС

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

Януари

39

3 175

269

999

153

2 322

Февруари

44

2 201

318

919

101

1 438

Март

74

2 289

501

1 076

198

1 559

Април

157

1 566

531

921

304

1 134

Май

281

1 784

483

913

473

1 101

Юни

483

1 894

769

1 400

689

1 221

Юли

832

2 566

980

1 532

1 033

1 377

Август

1 353

2 553

1 223

1 953

1 268

1 448

Септември

2 626

3 248

1 061

1 183

2 034

1 927

Октомври

3 787

3 027

886

822

2 716

1 776

Ноември

3 113

2 885

745

828

2 370

1 689

Декември

3 788

3 778

930

689

2 500

1 619

Общо:

16 577

30 966

8 696

13 235

13 839

18 611

Общо за 2010-2019 г.:

1 064

18 051

6 416

Забележка: Данните са актуални към 31.08.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-голям брой изтичащи лични карти, видно от справките на сектор „БДС“ /таблица горе/, има през последните месеци т.г., като по-големият наплив се очаква в края на годината, когато ще изтече и 6-месечното удължаване на валидността на документите, което бе прието, заради извънредното положение.

Припомняме, че с Държавен вестник бр.28, обн. 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че  срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.  се удължава с 6 месеца.
Трябва да се има предвид, че в посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

При стриктно спазване на противоепидемичните изисквания и създадена организация за по-ефективно обслужване, звената на ОДМВР - Русе функционират в пълния си капацитет и гражданите могат да подават заявления за издаване на нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

 

Предоставяме информация за натовареността на сектор БДС и сектор Пътна полиция при ОДМВР – Русе през месец август 2020 г.

 

ПРИЕТИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕЗ М. АВГУСТ

 

лична карта

паспорт

СУМПС

общо

 

ОДМВР

2774

845

0

3619

 

РУ-Бяла

329

58

166

553

 

РУ-Ветово

402

142

91

635

 

РУ-Две могили

383

109

165

657

 

РУ-Сливо поле

403

93

150

646

 

сектор ПП

0

0

1673

1673

 

ОБЩО

4291

1247

2245

7783

 

 

 

ПОЛУЧЕНИ ГОТОВИ ДОКУМЕНТИ ПРЕЗ М. АВГУСТ

лична карта

паспорт

СУМПС

общо

ОДМВР

2743

1101

0

3844

РУ-Бяла

344

88

214

646

РУ-Ветово

379

215

81

675

РУ-Две могили

376

153

160

689

РУ-Сливо поле

363

142

144

649

сектор ПП

0

0

1741

1741

ОБЩО

4205

1699

2340

8244

 

 

 

СТАТИСТИКА ЗА ОБСЛУЖЕНИ ГРАЖДАНИ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЗА М.АВГУСТ

 

обслужени граждани

средно на ден

средно на час

ОДМВР

7463

356

45

РУ-Бяла

1199

57

 

РУ-Ветово

1310

62

 

РУ-Две могили

1346

64

 

РУ-Сливо поле

1295

62

 

сектор ПП

3414

163

 

ОБЩО

16027

764

 

 

 

 

 

Предвид очаквания голям брой граждани, които ще се наредят на гишетата през тази и следващата година, както вече Ви информирахме, се въведоха някои промени, които да улеснят хората и да облекчат натоварването в звената на сектор „БДС“ при ОДМВР – Русе.

Напомняме:

 • РАБОТНОТО ВРЕМЕ на сектор БДС в сградата на ОДМВР-Русе, както и в звената в районните управления, в градовете Бяла, Две могили, Сливо поле и Ветово, а също и на гишетата /СУМПС/ в сектор „Пътна полиция“ е БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В ЧАСОВЕТЕ ОТ 08:30 ДО 17:30 ЧАСА.

Възможна е временна промяна в работното време на звената „БДС“ в районните управления в областта /в градовете Бяла, Ветово, Сливо поле, Две могили/. Промяната ще се налага при ползването на полагаемите отпуски от служителите. В тези периоди, тъй като обслужването ще се извършва само от един служител, ще се работи с прекъсване от един час - обедна почивка.

Гражданите могат да се информират дали има промяна на работното време в съответното звено в РУ  (на място или по телефон в конкретното районното управление) или на информация в сектор БДС в ОДМВР – Русе на тел. (082) 882 262 .

Промяната не важи за обслужването в сектор БДС в сградата на ОДМВР – Русе, където цикълът за обслужване на граждани се поддържа без прекъсване на работното време. 

 • Напомняме, че  можете да подадете заявление за подмяна и преди да е изтекъл срокът на валидност, без ограничение.
 • Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от Областна дирекция на МВР - Русе, имат възможност да подават заявления за издаване на български документи за самоличност във всяко едно от звената "Български документи за самоличност" в областта:  в ОДМВР-Русе; РУ-Бяла; РУ-Две могили; РУ-Сливо поле и РУ-Ветово. Тази възможност бе въведена с цел облекчаване на натоварването и по-голямо удобство за гражданите, които могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.
 • Родители на дете, навършило 14 – годишна възраст, са задължени в 30 (тридесет) дневен срок от навършване на възрастта, да подадат заявление за издаване на лична карта. За издаване на документа е необходимо да се представи Акт за раждане на детето (оригинал и копие от него). Заявлението се подава в присъствие на детето и на един от родителите. При наличие на валиден международен паспорт, издаден на името на детето, той се представя в сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Русе. В този случай не се представя Акт за раждане.
 • При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева. Санкцията е валидна и за родител, не направил необходимото да издаде лична карта на детето си.
 • С цел ограничаване разпространението на заболяването COVID 19 в подразделенията на ОДМВР - Русе са въведени следните противоепидемични мерки: в помещенията, където се извършва административно обслужване на граждани в сектори „Български документи за самоличност”, сектор „Миграция” и сектор „Пътна полиция”, се въвежда режим, при който на гишетата не се допуска струпване на повече хора. Административното обслужване се осъществява при ограничаване на прекия достъп и спазване на разстояние, както между гражданите, така и между обслужващи и обслужвани лица.
  При извършване дезинфекция на помещенията временно се ограничава обслужването на граждани.

 

*** Друга полезна информация:

 • Уважаеми граждани и жители на Русенска област, във връзка с предприетите мерки за намаляване на потенциалните рискове за здравето на гражданите, ОДМВР – Русе напомня, че можете да заявите или получите административни услуги и по електронен път на адрес: https://е-uslugi.mvr.bg - чрез портала за електронни административни услуги на МВР.
 • От Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) информират, че чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги – www.egov.bg, можете да получите разяснения за използването на облачен или мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП) при заявяване на електронни административни услуги. Повече информация за доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги, които предоставят услуга, можете да откриете на посочения портал.

***  По-подробна информация, касаеща издаването на документи и административното обслужване на гражданите, можете да потърсите в портала на МВР – в сайта на Дирекция "Български документи за самоличност"

Изображения

 08 септември 2020 | 14:53