МВР

ОД Русе

 

29 ноември 2019

ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ИЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ ОТ ОДМВР – РУСЕВ сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР – Русе е създадена необходимата организация за обслужването на граждани, на които изтича валидността на документите през 2020г. Предвид очаквания голям брой граждани, които ще се наредят на гишетата през идната година, се въвеждат някои промени, които да улеснят хората и да облекчат натоварването в звената на сектора.

Уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от Областна дирекция на МВР - Русе, имат възможност да подават заявления за издаване на български документи за самоличност във всяко едно от звената "Български документи за самоличност" в областта:  в ОДМВР-Русе; РУ-Бяла; РУ-Две могили; РУ-Сливо поле и РУ- Ветово.

Целта е да се улеснят гражданите, както и да се облекчи натоварването на определени звена БДС. В рамките на работното време на съответните звена, гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Съответно готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението. Това ще е улеснение и за гражданите, които работят или живеят по настоящ адрес в населените места, близо до големите общински центрове – Бяла, Две могили, Ветово, Сливо поле.

Пример: Лице с постоянен адрес в град Русе може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт в Районно управление-Две могили, тъй като в град Две могили се намира работното му място. Готовата лична карта ще получи в същото поделение на БДС в РУ-Две могили, където е подадено заявлението. 

Работното време на сектор БДС в сградата на ОДМВР- Русе за всеки работен ден е: от 08:30 до 17:30 часа, без прекъсване.

В звената в районните управления, в градовете Бяла, Две могили, Сливо поле и Ветово, работното време е: от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:30 часа.

 

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Русе напомня на гражданите:

  • Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. Можете да подадете заявление за подмяна и преди да е изтекъл срокът на валидност, без ограничение.
  • Родители на дете, навършило 14 – годишна възраст, са задължени в 30 (тридесет) дневен срок от навършване на възрастта, да подадат заявление за издаване на лична карта. За издаване на документа е необходимо да се представи Акт за раждане на детето (оригинал и копие от него). Заявлението се подава в присъствие на детето и на един от родителите. При наличие на валиден международен паспорт, издаден на името на детето, той се представя в сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Русе. В този случай не се представя Акт за раждане.
  • При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева. Санкцията е валидна и за родител, не направил необходимото да издаде лична карта на детето си.

 

  

Изображения

 29 ноември 2019 | 14:37