МВР

ОД Русе

 

26 май 2019

ИЗБОРНИЯТ ДЕН ЗАПОЧНА В СПОКОЙНА ОБСТАНОВКА

Информация към 07:30 часа


В Русенска област изборният ден започна в спокойна обстановка. Няма регистрирани сериозни престъпления или нарушения на обществения ред преди началото на изборите.

ОДМВР-Русе реализира редица мерки за обезпечаване на сигурността, обществения ред и спокойствието на гражданите на територията на региона във връзка с провеждащите се днес избори за членове на Европейския парламент. Охраната на изборните места през изминалата нощ протече нормално, тази сутрин секционните помещения и съдържащите се в тях материали са предадени на РИК и СИК без нарушения. Няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите на територията на областта.

 

Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес на денонощната телефонна линия в Министерството на вътрешните работи - 02/982 22 32 и на e-mail - [email protected].

 

 

Създадена е организация и звената на сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР - Русе ще работят в днешния ден от 8.30 до 19.30 часа. Те ще издават  удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите.
Със същото работно време, от 8.30 до 19.30 часа, ще работят и служителите от звено „Миграция“ в областната дирекция на МВР в Русе, които ще обслужват приоритетно гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, като при необходимост ще издават удостоверения за пребиваване на територията на Република България, във връзка с изборите за членове на Европейския парламент.

 

Цялостната дейност по обезпечаване на обществения ред и сигурността в изборния ден и след приключването му се ръководи от Оперативен щаб, създаден със заповед на директора на ОДМВР-Русе старши комисар Теодор Атанасов. Щабът ще поддържа връзка с всички поделения на МВР на територията на областта и с всички организации, имащи отношение към вота.

Над 350 служители от ОДМВР Русе, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-Русе, Жандармерия и Гранична полиция са пряко ангажирани със сигурността на местата за гласуване и други дейности, свързани с вота. Те ще осъществяват и охраната на стационарните и мобилни избирателни секции във всички населени места в областта.

Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

Служителите на МВР се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.

Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарна безопасност и осигуряване на спокойно протичане на изборния ден.

 

 

Изображения

 26 май 2019 | 08:43