МВР

ОД Русе

 

03 юли 2019

График на мобилните екипи от ОДМВР-Русе за месец юли 2019 година ​ ​


През месец юли 2019 година мобилните екипи от ОДМВР-Русе ще осъществяват срещи и прием на граждани в населените места в областта по следния график:


  

населено място

дата

            час*

с. Ряхово, с. Бръшлен, с. Малко Враново, с. Стамболово

09.07.2019 г.

10:00 - 15:00 ч.

с. Тетово, с. Хотанца, с. Просена, с. Долно Абланово

16.07.2019 г.

10:00 - 15:00 ч.

с. Щръклево, с. Красен, с. Божичен, с. Иваново

23.07.2019 г.

10:00 - 15:00 ч.

с. Батин, с. Кривина, с. Новград, с. Беляново

30.07.2019 г.

10:00 - 15:00 ч.
* Гражданите ще се уведомяват, чрез кметовете или представителите на съответната местна администрация за местата на срещите и по-конкретни часове.

Ръководството на ОДМВР – Русе въведе и реализира организация, целяща по-активно присъствие на полицейски служители в малките населени места в областта. По разпореждане на главния секретар на МВР, от месец ноември 2017 година, мобилни екипи от служители в отделите “Криминална полиция” и “Охранителна полиция” ежемесечно посещават малките и по-отдалечени села и градове в Русенска област.

Служителите, ангажирани с тази превантивна дейност, осъществяват срещи с жителите и представителите на местната власт два пъти седмично в четири населени места на територията на две районни управления, извън областния град. Целта е хората да имат възможност пряко да информират униформените за нарушения на обществения ред и Закона за движение по пътищата, извършени или подготвяни престъпления, както и за случаи, за които е необходима намесата на други компетентни  институции. След приключване на срещите, приетите в писмен вид сигнали се завеждат в деловодството на районното управление, на чиято територия е населеното място или според района по местоизвършване на деянието/нарушението и се предприемат действия за проверка. Сигналите, касаещи други институции, служителите препращат по компетентност към звената на съответните държавни или местни администрации.

 

 

Изображения

 03 юли 2019 | 14:25