МВР

ОД Русе

 

16 октомври 2019

График на мобилните екипи от ОДМВР-Русе за месец октомври 2019 година ​ ​


През месец октомври 2019 година 
мобилните екипи от ОДМВР-Русе ще осъществяват срещи и прием на граждани в населените места в областта по следния график:
   

населено място

дата

час*

с. Червена вода
с. Семерджиево
с. Бъзън
с. Писанец


17.10.2019 г.


10:00 - 15:00 ч.

с. Кривня
гр. Сеново
гр. Глоджево
с. Смирненски


24.10.2019 г.


10:00 - 15:00 ч.

с. Пиргово
с. Красен
с. Божичен
с. Иваново


31.10.2019 г.


10:00 - 15:00 ч.

 * Гражданите ще се уведомяват, чрез кметовете или представителите на съответната местна администрация за местата на срещите и по-конкретни часове.

Ръководството на ОДМВР – Русе въведе и реализира организация, целяща по-активно присъствие на полицейски служители в малките населени места в областта. По разпореждане на главния секретар на МВР, от месец ноември 2017 година, мобилни екипи от служители в отделите “Криминална полиция” и “Охранителна полиция” ежемесечно посещават малките и по-отдалечени села и градове в Русенска област.

Служителите, ангажирани с тази превантивна дейност, осъществяват срещи с жителите и представителите на местната власт два пъти седмично в четири населени места на територията на две районни управления, извън областния град. Целта е хората да имат възможност пряко да информират униформените за нарушения на обществения ред и Закона за движение по пътищата, извършени или подготвяни престъпления, както и за случаи, за които е необходима намесата на други компетентни  институции. След приключване на срещите, приетите в писмен вид сигнали се завеждат в деловодството на районното управление, на чиято територия е населеното място или според района по местоизвършване на деянието/нарушението и се предприемат действия за проверка. Сигналите, касаещи други институции, служителите препращат по компетентност към звената на съответните държавни или местни администрации.

 

 

Изображения

 16 октомври 2019 | 08:53