МВР

ОД Русе

 

05 февруари 2020

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ С ИЗТИЧАЩИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕЗ 2020 Г.

 

 

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от Областна дирекция на МВР - Русе, имат възможност да подават заявления за издаване на български документи за самоличност във всяко едно от звената "Български документи за самоличност" в областта:  в ОДМВР-Русе; РУ-Бяла; РУ-Две могили; РУ-Сливо поле и РУ- Ветово.

Тази възможност е с цел облекчаване на натоварването и по-голямо удобство за гражданите, които в рамките на работното си време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.

Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на Сектор БДС при ОДМВР – Русе през месец януари 2020 г.

 

 

Приети заявления в периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г.

 

Звена на Сектор БДС

Приети заявления за лични карти

Приети заявления за паспорт

ОДМВР-Русе

2337

1779

РУ - Бяла

197

95

РУ – Ветово

113

95

РУ – Две могили

116

133

РУ – Сливо поле

87

64

 

Общо:

 

2850

 

2166

 

 

Данни за изтичащите документи, издадени от ОДМВР – Русе, актуални към 31.01.2020 г.:

- Изтичащите лични карти през 2020 г. са:  33 136 , а през 2021 г. са 32 056.

- Изтичащите паспорти през 2020 г. са 16 722 , а през 2021 г. са 13 623.

- Изтичащите свидетелства за управление на МПС (СУМПС)  през 2020 г. са 24 336 , а през 2021 г. са 18 977.

 

 

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Русе напомня на гражданите:

  • Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. Можете да подадете заявление за подмяна и преди да е изтекъл срокът на валидност, без ограничение.
  • Родители на дете, навършило 14 – годишна възраст, са задължени в 30 (тридесет) дневен срок от навършване на възрастта, да подадат заявление за издаване на лична карта. За издаване на документа е необходимо да се представи Акт за раждане на детето (оригинал и копие от него). Заявлението се подава в присъствие на детето и на един от родителите. При наличие на валиден международен паспорт, издаден на името на детето, той се представя в сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Русе. В този случай не се представя Акт за раждане.
  • При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева. Санкцията е валидна и за родител, не направил необходимото да издаде лична карта на детето си.

 

 

Работното време на сектор БДС в сградата на ОДМВР- Русе за всеки работен ден е: от 08:30 до 17:30 часа, без прекъсване.

В звената в районните управления, в градовете Бяла, Две могили, Сливо поле и Ветово, работното време е: от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа.

***Изтичаща валидност на ЛК, паспорти и СУМПС по месеци за 2020 г. и 2021 г.

Изображения

 05 февруари 2020 | 09:34