МВР

ОД Русе

 

ОБЯВА

09 авг 2016

За провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ помещения с площ 38кв.м., находящ се в гр.Русе, бул.”Липник” №131, с предназначение за банков офис

Министерството на вътрешните работи съобщава, че със заповед рег. № 8121з - 758/22.07.2016г. на министъра на вътрешните работи е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ помещения с площ 38кв.м., находящ се в гр.Русе, бул.”Липник” №131, с предназначение за банков офис.

Първоначална тръжна наемна цена – 2143,20 лв. без ДДС месечно.

            Срок на наемните правоотношения - 10 год.

Прикачени документи Заповед за определяне на участник спечелил търг с тайно наддаване   (pdf - 541,00KB) - 12 юни 2017 13:54

 23 май 2017 | 17:04