МВР

ОД Русе

 

ОБЯВА

15 сеп 2015

Търг с явно наддаване за продажба на употребявана извънщатна транспортна техника

 

Министерството на вътрешните работи съобщава, че със заповед рег. № 8121з-1079/07.09.2015 год. на министъра на вътрешните работи е обявен втори търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, частна държавна собственост – употребявана извънщатна транспортна техника - МПС, предоставени за управление на ОДМВР-Русе.

Оглед на техниката – всеки работен ден от 21.09.2015 г. до 24.09.2015 г. от 09,00 до 12,00 часа в двора на авторемонтната работилница на ОДМВР-Русе, гр.Русе, бул. ”България” № 300 ( зад Втора РСПБЗН –Русе ).

Депозита за участие е 10% от определената тръжна цена с ДДС за всяка от вещите и се внасят в касата на ОДМВР-Русе, гр. Русе, бул. ”Ген. Скобелев” №49, ет.3, всеки работен ден от 09,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 16,00 ч. от 21.09.2015 г. до 24.09.2015 год. или по следната банкова сметка на ОДМВР-Русе:

ОББ АД, IBAN BG 51 UВBS 800 233 001 237 37 с BIC UBSS BG SF.

Заповедта с опис на движимите вещи с определената начална тръжна цена и необходимите документи за участие, е поставена на видно място в сградата на ОДМВР-Русе.

Търгът ще се проведе на 25.09.2015 г. от 10,00 часа в административната сграда на ОДМВР – Русе в гр. Русе, бул. „Скобелев” №49.

Телефони за връзка: 082/882277, 082/882455.

 23 май 2017 | 17:04