МВР

ОД Русе

 

Заповед относно определяне участник, спечелил търг с тайно наддаване (заповед 8121з-869 от 25.07.2018г.) за отдаване под наем на поземлен имот в землището на с. Пет Кладенци (релейна станция)

15 окт 2018

Заповед 8121з-1266 от 11.10.2018г. във връзка със заповед 8121з-869 от 25.07.2018г.

Заповед № 8121з-1266_11.10.2018 на Министъра на ВР

 15 октомври 2018 | 17:08