МВР

ОД Русе

 

ЗАКОН за движението по пътищата

В сила от 01.09.1999 г.