МВР

ОД Русе

 

Административни услуги в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – гр. Русе, бул. „Липник“ №133.

Пътна полиция пояснява, че собствениците на автомобили, които са ги преобразували с газови уредби,  а не са отразили това обстоятелство в талоните, ще могат да го сторят безпроблемно до края на месец май.

Харта на клиента

Вътрешни правила за административно обслужване в ОДМВР - Русе

Обща актуална информация касаеща административното обслужване в сектор ПП Русе

Електронни и административни услуги на ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - МВР и полезна информация
Административни услуги и полезни телефони за връзка
Административни услуги и кодове по линия "Пътна полиция"

Образци на заявления за предлагани административни услуги:

Заявление за дубликат на контролен талон
Заявление за контролен талон "Водач на МПС без наказания".
 Заявление за удостоверение за водач на МПС

Образци на Декларации за предлагани административни услуги:
Декларация - Приложение № 2
Декларация - Приложение №12
Декларация за изгубено или откраднато СУМПС
Декларация за обичайно пребиваване


Ред и начин на плащане на глоби по Закона за движението по пътищата

Administrative services "Traffic police" - Regional Directorate of MOI Rousse
229 Issuing of duplicate of driving license control coupon_fixed
230 Issuing of temporary registration plates to persons, which are merchants_fixed
393 Termination of vehicle registration upon written application of owner_fixed
448 Issuing of driving license_fixed
454 Recovery of vehicle identification number_fixed
859 Issuing of certificate with data on registered vehicles and vehicles with terminated reistration_fixed
863 Issuing of international driving license_fixed
1204 Issuing of duplicate of driving license_fixed
1239 Initial Registration of vehicle_fixed
1300 Issuing of summarized references about the number of vehicles_fixed
1301 Issuing of transit registration number of vehicle_fixed
1524 Temporary taking off road of vehicle on wish of the owner_fixed
1528 Issuing of certifying documents for occured accidents, and other, and for provision of information about carried out activity_fixed_ep
1770 Issuing a duplicate of a vehicle registration certificate_fixed_ep
1776 Mounting registration plates on another MoI territory
2152 Preparing written statements on projects related to road traffic organization_fixed_ep
2215 Coordination of permit for transport of oversized cargo_fixed_ep
2290 Authorization to conduct additional training for drivers_fixed_ep
2460 Issuing of certificates on rights and penalties, imposed on drivers_fixed_ep
2676 Providing vehicle registration number with letter and digit combination at choice_fixed_ep
2677 Change in the registration_fixed_ep
2678 Issuing of control counterfoil driver with no penalties_fixed_ep
2679 Recovery of terminated vehicle registration_fixed_ep
2680 Putting in motion a temporarily suspended vehicle_fixed_ep
2681 Replacing a driving license_fixed_ep
2682 Replacing a foreign driving license with a Bulgarian one_fixed
2683 Providing a third registration plate_ep