МВР

ОД Русе

 

Налични са ПОС-терминали

За улеснение на гражданите от месец юли тази година в подразделенията на русенската областна дирекция на МВР: РУ-Бяла, РУ-Ветово, РУ-Две могили и РУ-Сливо поле, както и в сектор „Пътна полиция” в Русе са монтирани терминални устройства ПОС* за разплащане на глоби по Закона за движение по пътищата – наказателни постановления, фишове и електронни фишове.
Плащането през терминално устройство ПОС се осъществява с банкова карта.
Чрез терминалните устройства могат да се разплащат глоби, издадени и от други областни дирекции на МВР в страната. Дължимите суми се превеждат по сметка на ГД „Национална полиция“ в ОББ.
На сайта на МВР са публикувани и всички банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения.
При възникнали проблеми гражданите могат да се обръщат към началниците на съответните структури, в които са поставени ПОС-устройствата, както и на електронната поща на ОДМВР – Русе.

НАПОМНЯМЕ:

На всички водачи, които не са платили глобите си по ЗДвП, при проверка на пътя ще им бъде отнето свидетелството за управление на МПС, а автомобилът им може да бъде спрян от движение до заплащане на дължимата глоба.
Всички граждани могат да извършат проверка за влезли в сила наказателни постановления и електронни фишове по ЗДвП по електронен път в портала за електронни административни услуги на адрес:
https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index,
където могат и да заплатят дължимите суми, ако имат такива.