МВР

ОД Русе

 

М И Г Р А Ц И Я / MIGRATION

Административен орган: група „Миграция“  към ОД МВР – Русе
Administrative authority: Migration unit - Ruse

Адрес: гр. Русе , Бул. „Ген. Скобелев“ №49
Address: Ruse, Bul. Skobelev №49

Началник: Красимир Петров
Chief: Krasimir Petrov

Приемни дни: вторник и четвъртък от 13,30 до 16,30 часа
Days for admission of citizens: Tuesday and Thursday from 13.30 to 16.30 h 

РАБОТНО ВРЕМЕ / WORK TIME

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК от 8,30 часа до 17,30 часа
Monday - Friday from 08.30 to 17.30 h

местоположение на картата

Обществен транспорт

Автобусни линии, спиращи близо до ОДМВР - Русе:
- 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 20, 24, 26;
- автобусна линия Русе - Басарбово;
- автобусна линия Русе - Бъзън - Писанец - Ветово;
- автобусна линия Русе - Мартен - Сандрово.

Тролейбусни линии, спиращи близо до ОДМВР - Русе:
- 6, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29.

Възможности за паркиране:
- безплатен паркинг ул. "Щип";
- платен подземен паркинг на зала ОЗК Арена Русе;
- платен паркинг ул. "Хан Аспарух";
- платен паркинг ул. "Професор Асен Златаров" №24.