МВР

ОД Русе

 

ОДМВР - РУСЕ

ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Видове услуги и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 10 работни дни

(места за подаване на заявления)

Контакти:

сектор Пътна полиция

РУ Бяла

 

РУ Ветово

 

РУ Сливо поле

 

РУ Две могили

Издаване на СУМПС на лица до 58 г.

25

50

Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 г.

11

22

Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

 

Издаване на СУМПС на лица
над 70 г.

Без такса

Без такса

Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС

2

2

Заявление за издаване на СУМПС на български граждани може да се подаде и в РУ при ОДМВР – Русе по постоянен адрес, в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат при заплатена такса за обикновена услуга.

Във всички останали случаи е необходимо да посетите звеното „Пътна полиция” при ОДМВР – Русе.

Банкова сметка:

Банка: ОББ - клон Русе

BIC: UBBS BGSF

IBAN:BG67 UBBS 8002 3106 1121 00

 

 

Вашите мнения и въпроси относно СУМПС отправяйте към отдел „Пътна полиция” при Главна дирекция "Национална полиция"- МВР, гр. София, п.к.1715, бул. Александър Малинов № 1, чрез електронна поща [email protected]