МВР

ОД Русе

 

ОДМВР - РУСЕ

ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ

Видове услуги и такси
/лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 3 работни дни

(места за подаване на заявления)

Експресна услуга

до 8 работни часа

(места за подаване на заявления)

  Контакти:

 ОДМВР - Русе

  РУ Бяла

  РУ Ветово

  РУ Сливо поле

  РУ  гр. Две могили

 

Издаване на първи паспорт на лица до 14 г.

10

20

50

Следващ паспорт до 14 г.

20

40

100

Паспорт на лица между 14 и 58 г.

40

80

200

Начини на плащане на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

 

Издаване на паспорт на лица между 58 и 70 г.

20

40

100

Паспорт на лица над 70 г.

10

20

50

Паспорт на лица с трайно намелена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

15

Банкова сметка:

Банка:  ОББ - клон Русе 

BIC:    UBBS BGSF

IBAN: BG67 UBBS 8002 3106 1121 00