МВР

ОД Русе

 

ОДМВР - РУСЕ

Български лични документи издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България
(бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)

Видове услуги и такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 10 работни дни

 

(места за подаване на заявления)

 

Контакти:

 

ОДМВР - Русе

Карта на бежанец

30

60

Карта на чужденец с хуманитарен статут

30

60

Карта на чужденец получил убежище

40

80

Начини на плащане на таксите:

 

Плащане по банков път

 

Плащане чрез картово разплащане

Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище

55

110

Банкова сметка:

 

Банка: ОББ - клон Русе

BIC:UBBS BGSF

IBAN: BG67 UBBS 8002 3106 1121 00