МВР

ОД Русе

 

Условия за подаване на заявление за издаване на СУ на МПС в РУ на МВР

1. В РУ на МВР се подават заявления за издаване на СУМПС  при изтичане на неговия срок.
2. При подаване на заявлението трябва да представите следните документи:
      • платена такса;
      • старото свидетелство за управление на МПС;
      • контролен талон;
      • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК. Документите трябва да бъдат в оригинал
3. В РУ на МВР се подават заявления САМО за обикновена поръчка. Заявления с платена такса за бърза услуга се подават в сектор “Пътна полиция” /КАТ/.
4. Ако е изгубен/откраднат предходния документ СУМПС или контролен талон, заявлението се подава в сектор “Пътна полиция” /КАТ/.
5. Ако има промяна на постоянен адрес и предходният документ СУМПС е издадено от друг град, заявлението задължително се подава в сектор “Пътна полиция” /КАТ/.
6. При първоначална регистрация /първо СУМПС/ заявлението задължително да подава в сектор “Пътна полиция” /КАТ/.