МВР

ОД Русе

 

Условия за подаване на заявление за издаване на СУ на МПС в РУ на МВР

1. В РУ на МВР се подават заявления за издаване на СУМПС на български граждани само за обикновена услуга в случаите на подмяна на СУМПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат.
2. При подаване на заявлението трябва да представите следните документи:
    • платена такса;
   
• старото свидетелство за управление на МПС;
 
   • контролен талон;
  
• карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК. Документите трябва да бъдат в оригинал.
3. Заявления с платена такса за бърза услуга се подават в сектор “Пътна полиция” /КАТ/.
4. Ако има промяна на постоянен адрес и предходният документ СУМПС е издадено от друг град, заявлението задължително се подава в сектор “Пътна полиция” /КАТ/.
5
. При първоначална регистрация /първо СУМПС/ заявлението задължително да подава в сектор “Пътна полиция” /КАТ/.