МВР

ОД Русе

 

Получаване на готови документи

При получаване на новия документ е необходимо да носите стария документи от същия вид или акт за нарушение, ако е бил изгубен/откраднат. Ако имате документи за самоличност с изтекъл срок, а не са върнати, трябва да носите и тях.
Ако сте упълномощено лице, е необходимо да удостоверите своята самоличност, като ако не сте посочени в заявлението като такива, трябва да носите изрично нотариално заверено пълномощно.
При получаване на СУ на МПС при необходимост трябва да удостоверите, че не дължите глоби по съставени актове и фишове по Закона за движение по пътищата.