МВР

ОД Разград

 

01 юни 2021

С викторина и практическо занятие полицаи и деца отбелязаха 1 юни в Завет

Празничната програма бе организирана от инспектор Детска педагогическа стая Мирослав Минев при Участък-Завет с участието на РСПБЗН-Кубрат. Събитието бе под надслов "Знания и сигурност" и се проведе в две части. При първата част в спортната зала на ОУ „Христо Ботев” – с. Брестовене ученици от 4-ти, 5-ти и 6-ти клас бяха сформирали три отбора в забавна викторина. Журито, оценяващо представянето на ученическите отбори, беше в състав Ивайло Иванов - началник на РСПБЗН-Кубрат, Мирослав Христов - началник на Участък-Завет и Мирослав Минев - ИДПС при Участък Завет /РУ Кубрат/. Децата отговаряха на въпроси свързани със създаването на ЕЕН 112, през коя година стартира функционирането му, къде и колко центъра са обособени, кои области покрива всеки от тях. Как се подава сигнал на ЕЕН 112, за какви цели и по какви поводи се използва, какво се съобщава при ползването му също бяха част от въпросите. Във викторината бяха включени теми, изучавани по Програмата "Работа на полицията в училищата", свързани с предприемане на мерки при възникване на пожар в дома, как да реагираме при случаи на аварии в дома при отопления с електричество, на газ и други течни горива, както и отопление с твърди горива /дърва, въглища и др./ Първата част на програмата завърши с демонстрация от ученици на подаване на сигнал на тел.112 за пожар в с. Брестовене и приемане на сигнала от ЕЕН.

Празничното събитие продължи с демонстративно занятие, свързано с гасене на пожар от служители на РСПБЗН-Кубрат. За провеждането му заслуги имат Александра Георгиева - директор и целият учителски състав на ОУ "Хр. Ботев"- с. Брестовене, които подготвиха децата и осигуриха наградите.

 


Изображения

 02 юни 2021 | 10:43