МВР

ОД Разград

 

15 август 2018

РД „ПБЗН“ – Разград обявява търг с явно наддаване

Предмет на търга е употребявана автомобилна техника

ГД “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

РД “ПБЗН”-РАЗГРАД, бул.”Априлско въстание” № 68 E, тел./факс 084 / 66-05-83

 

На основание чл.3, чл.4, ал.1 и чл.18,чл.20 ал.1 и ал.2 от Наредба №7 за продажба на движими вещи-частна държавна собственост и чл.

33, т.9 от ЗМВР

 

О Б Я В Я В А

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на употребявана извънщатна техника и машини числяща се на РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН - РАЗГРАД

 

Дата, място и час на търга:

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”- Разград, бул.”Априлско въстание” №68Е, на 31.08.2018г. (петък) от 09.00 часа.

Краен срок за заплащане на депозитната вноска: 17.00 часа, на 30.08.2018г.

Време за оглед:

от 22.08.2018г. до 30.08.2018г., от 10.00 до 12.00 часа , на адреси ; гр.Разград, бул..”Априлско въстание”№68Е.; гр.Разград ул. ”Търговищко шосе” №11: гр.Исперих ул. “Васил Левски “ №16

Депозит за участие:

Вноска в размер на 10 % от тръжната цена на веща.

Допълнителна информация: на местата за оглед.

С пълния текст на заповедта и началната тръжна цена на техниката може да се запознаете в сградата на РДБПЗН – Разград бул. ”Априлско въстание “ № 68 Е , както и в интернет на адрес: www. razgrad.mvr.bg

Изображения

 15 август 2018 | 14:54