МВР

ОД Разград

 

04 ноември 2019

Пътни полицаи от Кубрат участваха в интерактивна викторина

Инициативата е на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

 

Емоционален старт на новата учебна седмица зададе интерактивната викторина на МКБППМН-Кубрат, която беше споделена с учениците от най-голямото общинско училище в понеделник в спортния салон. Забавен начин за проверка на знанията и уменията на учениците по безопасност на движението по пътищата подготвиха и предложиха авторите на въпросника по БДП-д-р Надие Карагьозова-секретар на местната комисия и пътните полицаи от РУ на МВР-Кубрат – Николай Николов и Владимир Атанасова. МКБППМН успешно си партнира с РУ-Кубрат и не веднъж е реализирала съвместни прояви, насочени към повишаване чувствителността на подрастващите към теми, които са тяхната визитка на по-късен етап от живота им като пълноценни възрастни.

Срещата откри инициаторът на проявата д-р Надие Карагьозова и отдели специално внимание на всички деца от училището, с които я свързват много срещи. Позналите верния отговор, получиха подаръци, осигурени от местната комисия и училищното ръководство. Училището получи диплом за специално участие в интерактивната и образователна инициатива и купа „Училище-партньор“.

Колко са подготвени за пътното платно подрастващите, като пешеходци, като велосипедисти, като водачи на МПС (учениците от горния курс в професионалните гимназии), познават ли основните елементи на пътното платно, кои са най-често срещаните пътни инциденти, как трябва да пазим своя живот и този на другите са въпросите, чиито отговори търсиха участниците, докато работиха върху въпросника. Забавната викторина ще гостува и в други училища от района в изпълнение на задачите и целите на обучението по движението по пътищата, заложена в учебните програми и в превантивната програма на местната комисия. Формирането на пътна култура започва още в най-ранното детство и се разширява и обогатява през целия съзнателен живот на човека.

 

Изображения

 04 ноември 2019 | 15:54