МВР

ОД Разград

 

28 февруари 2020

Мобилни екипи от полицейски служители се срещат с представители на местната власт и граждани в малките населени места

График на срещите през месец март

 

От ноември 2017 г. мобилни екипи от полицейски служители от охранителна, криминална и икономическа полиция на ОДМВР-Разград провеждат ежемесечни срещи с представителите на местната власт и гражданите в малките населени места.
Изнесените приемни се организират независимо от служителите, определени за обслужване на съответния район. Целта е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред. Гражданите и представителите на местната власт могат да подават сигнали за нарушения на Закона за движение по пътищата, нарушения на обществения ред и престъпления, както и сигнали, които налагат предприемането на действия от други компетентни институции. Със заповед на областния директор и по разпореждане на главния секретар на МВР инициативата продължава да се осъществява.

През март графикът на мобилните екипи е:

 

Дата

Населено място

Време на провеждане

1

06.03.2020г.

с.Китанчево /кметство/

09.00ч.-09.30ч.

2

06.03.2020г.

с.Тодорово /кметство/

09.40ч.-10.00ч.

3

06.03.2020г.

с.Печеница /кметство/

10.10ч.-10.40ч.

4

06.03.2020г.

с.Средноселци /кметство/

10.45ч.-11.15ч.

5

06.03.2020г.

с.Делчево /кметство/

11.25ч.-12.00ч.

6

13.03.2020г.

с. Подайва /кметство/

09.00ч.-09.30ч.

7

13.03.2020г.

с. Белинци /кметство/

09.40ч.-10.00ч.

8

13.03.2020г.

с.Духовец /кметство/

10.10ч.-10.40ч.

9

13.03.2020г.

с. Владимировци /кметство/

10.45ч.-11.15ч.

10

13.03.2020г.

с. Здравец /кметство/

11.25ч.-12.00ч.

11

19.03.2020г.

с.Лудогорци /кметство/

09.00ч.-09.30ч.

12

19.03.2020г.

с.Бърдоква /кметство/

09.40ч.-10.00ч.

13

19.03.2020г.

с. Богданци /кметство/

10.10ч.-10.40ч.

14

19.03.2020г.

с. Ножарово /кметство/

10.45ч.-11.15ч.

15

19.03.2020г.

с.Хърсово /кметство/

11.25ч.-12.00ч.

16

26.03.2020г.

с.Задруга /кметство/

09.00ч.-09.30ч.

17

26.03.2020г.

с.Бисерци /кметство/

09.30ч.-10.00ч.

18

26.03.2020г.

с.Мъдрево /кметство/

10.00ч.-10.30ч.

19

26.03.2020г.

с.Тертер /кметство/

10.30ч.-11.00ч.Изображения

 28 февруари 2020 | 14:47