МВР

ОД Разград

 

03 декември 2019

Мобилни екипи от полицейски служители се срещат с представители на местната власт и граждани в малките населени места

График на срещите през месец декември

 

От ноември 2017 г. мобилни екипи от полицейски служители от охранителна, криминална и икономическа полиция на ОДМВР-Разград провеждат ежемесечни срещи с представителите на местната власт и гражданите в малките населени места.
Изнесените приемни се организират независимо от служителите, определени за обслужване на съответния район. Целта е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред. Гражданите и представителите на местната власт могат да подават сигнали за нарушения на Закона за движение по пътищата, нарушения на обществения ред и престъпления, както и сигнали, които налагат предприемането на действия от други компетентни институции. Със заповед на областния директор и по разпореждане на главния секретар на МВР инициативата продължава да се осъществява.

През декември графикът на мобилните екипи е:

 

Дата

Населено място

Време на провеждане

1

05.12.2019г.

с.Стражец /кметство/

09.00ч.-09.30ч.

2

05.12.2019г.

с. Раковски /кметство/

09.30ч.-10.00ч.

3

05.12.2019г.

с.Липник /кметство/

10.00ч.-10.30ч.

4

05.12.2019г.

с.Киченица /кметство/

10.30ч.-11.00ч.

5

12.12.2019г.

с.Просторно /кметство/

09.00ч.-09.30ч.

6

12.12.2019г.

с.Топчии /кметство/

09.30ч.-10.00ч.

7

12.12.2019г.

с.Побит камък /кметство/

10.30ч.-11.00ч..

8

12.12.2019г

с. Дянково /кметство/

11.10ч.-11.40ч.

9

19.12.2019г

с.Радинград /кметство/

09.00ч.-09.30ч.

10

19.12.2019г

с.Недоклан /кметство/

10.00ч.-10.30ч.

11

19.12.2019г

с.Ясеновец /кметство/

10.40ч.-11.10ч.

12

19.12.2019г

с.Черковна /кметство/

11.20ч.-12.00ч.

13

27.12.2019г.

с.Дряновец /кметство/

09.00ч.-09.30ч.

14

27.12.2019г.

с.Осенец /кметство/

09.30ч.-10.00ч.

15

27.12.2019г.

с.Балкански /кметство/

10.00ч.-10.30ч.

16

27.12.2019г.

с.Благоево /кметство/

10.30ч.-11.00ч.

17

27.12.2019г.

с.Гецово /кметство/

11.00ч.-11.30ч.Изображения

 03 декември 2019 | 09:36