МВР

ОД Разград

 

06 януари 2020

Мобилни екипи от полицейски служители се срещат с представители на местната власт и граждани в малките населени места

График на срещите през месец януари

 

От ноември 2017 г. мобилни екипи от полицейски служители от охранителна, криминална и икономическа полиция на ОДМВР-Разград провеждат ежемесечни срещи с представителите на местната власт и гражданите в малките населени места.
Изнесените приемни се организират независимо от служителите, определени за обслужване на съответния район. Целта е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред. Гражданите и представителите на местната власт могат да подават сигнали за нарушения на Закона за движение по пътищата, нарушения на обществения ред и престъпления, както и сигнали, които налагат предприемането на действия от други компетентни институции. Със заповед на областния директор и по разпореждане на главния секретар на МВР инициативата продължава да се осъществява.

През януари графикът на мобилните екипи е:

 

Дата

Населено място

Време на провеждане

1

09.01.2020г.

с.Пороище /кметство/

09.00ч.-09.30ч.

2

09.01.2020г.

с.Ушинци /кметство/

09.40ч.-10.10ч.

3

09.01.2020г.

с.Мортогоново /кметство/

10.20ч.-10.50ч.

4

09.01.2020г.

с.Веселина /кметство/

11.00ч.-11.30ч.

5

09.01.2020г.

с.Каменар /кметство/

11.40ч.-12.00ч.

6

16.01.2020г.

с. Гороцвет /кметство/

09.00ч.-09.30ч

7

16.01.2020г.

с. Студенец /кметство/

09.40ч.-10.10ч.

8

16.01.2020г.

с. Градина /кметство/

10.20ч.-10.50ч.

9

16.01.2020г.

с. Ловско /кметство/

11.00ч.-11.30ч.

10

16.01.2020г.

с. Крояч /кметство/

11.40ч.-12.00ч.

12

23.01.2020г.

с.Чудомир /кметство/

09.00ч.-09.30ч

13

23.01.2020г.

с.Тръбач /кметство/

09.40ч.-10.10ч.

14

23.01.2020г.

с.Трапище /кметство/

10.20ч.-10.50ч.

15

23.01.2020г.

с. Сейдол /кметство/

11.00ч.-11.30ч.

16

23.01.2020г.

с.Манастирско /кметство/

11.40ч.-12.00ч.

17

23.01.2020г.

с.Островче /кметство/

13.30ч.-14.00ч.

18

30.01.2020г.

с.Гецово /кметство/

09.00ч.-09.30ч

19

30.01.2020г.

с.Костанденец /кметство/

09.40ч.-10.10ч.

20

30.01.2020г.

с.Езерче /кметство/

10.20ч.-10.50ч.

21

30.01.2020г.

с. Осенец /кметство/

11.00ч.-11.30ч.

22

30.01.2020г.

с. Дряновец /кметство/

11.40ч.-12.00ч.Изображения

 06 януари 2020 | 09:17