МВР

ОД Разград

 

03 октомври 2019

Започват проверки на ловците във връзка с откриването на ловния сезон за групов лов на дива свиня

 

На 5 октомври се открива ловният сезон 2019/2020 г. за местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня. По този повод сектор „Контрол на общоопасните средства“ в ГД „Национална полиция“ инициира извършването на инструктажи на ръководителите на ловните дружинки по места от съответните областни дирекции на МВР.

Първите проверки ще се осъществят в събота и неделя (5-6 октомври) като ще се обръща особено внимание на следното :

- участниците в груповия лов да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят

- спазване на забраната за употреба на сачми с диаметър над 6 мм.

- спазване на забраната за носене и употреба на оръжие и боеприпаси при и след употребата на алкохол, наркотични или упойващи вещества

- пренасяне на огнестрелното оръжие без поставени в него или в зарядното устройство боеприпаси

- пренасяне на огнестрелното оръжие в затворен транспортен куфар

- при пренасяне на дългоцевното оръжие в калъф, същото да е със заключващо устройство на спусъка

- спазване на забраната за употребата на огнестрелни оръжия с цел, различна от целта, за която са придобити

- спазване на забраната за откритото носене на оръжие на обществени места

- спазване на забраната за преотстъпване или предоставяне на огнестрелните оръжия и боеприпасите на други лица

- безопасното боравене с огнестрелните оръжия и боеприпасите и стрелба само по ясно видима цел

- срока на валидност на разрешенията за носене и употреба на огнестрелните оръжия и боеприпасите спазването на мерките за биосигурност и дезинфекция

При установяване на нарушения ще се предприемат административнонаказателни мерки и /или/ отстраняване от ловния излет.

На територията на ОДМВР-Разград е създадена организация за засилен контрол и недопускане на инциденти с огнестрелно оръжие. Част от проверките са организирани съвместно с представители и автомобили на Регионална дирекция по горите - Русе.

 

Изображения

 03 октомври 2019 | 14:28