МВР

ОД Разград

 

По-важни телефонни номера в ОДМВР-Разград

 

 

 

  

 

 

ОД НА МВР - РАЗГРАД  ГРАДСКИ НОМЕРА 
ОД   на МВР-Разград-централа084622331
ОД   на МВР-Разград-факс084642121
  
Директор084662825
Зам.Директор,   той и началник отдел „КП“084627132
Началник   отдел "ОП" 
Началник   сектор "Криминална полиция"       084662824
Началник   сектор "Икономическа полиция"            084662817
Началник   "БОП"            084641135
Началник   група "Миграция"      084660068
Началник   сектор "КАПОЧР"                 084629449
Началник   "РДПБЗН"             084628225
Главен   счетоводител       084629534
Главен   юрисконсулт             084660808
Връзки   с Обществеността              084642267
Началник   РУ-Разград            084623550
Началник   РУ-Исперих08431/2046
Началник   РУ-Кубрат                0848/72330
Началник   РУ-Лозница               08475/2129
Началник   У-Завет    08442/2220
             
Дежурен   ОД на МВР-Разград084627257
Пом.дежурен(ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ)084660168
Дежурен   РУ-Разград084660577
Дежурен   РУ-Исперих              08431/2050
Дежурен   РУ-Кубрат           0848/72331
Дежурен   РУ-Лозница                  08475/2217
Дежурен   У-Завет                  08442/2267
Дежурен   У-Цар Калоян                 08424/2288
Дежурен   У-Самуил                08477/2051
Дежурен   РДПБЗН-Разград                 084660583
Дежурен   РУПБЗН-Исперих              08431/2863
Дежурен   РУПБЗН-Кубрат              0848/72387
Дежурен   РУПБЗН-Лозница                08475/2330
Дежурен   УПБЗН-Завет                08442/2044
Дежурен   УПБЗН-Цар Калоян                08424/2055
Дежурен   Гражданска защита/ОКИЦ/084632112
  
  
  
  
  
  
  
  
РАЙОННИ ИНСПЕКТОРИ 
бул."България"               084626058
ж.к."Орел"                 084620741
кв."Възраждане"   (Левски)                  084662823
кв."Лудогорие"  (пром.зона)               084622641
кв."Варош"                  084627448
  
 Инспектори Детска педагогическа стая084644217