МВР

ОД Разград

 

Районно управление "Полиция" - Лозница

 

Адрес: гр.Лозница, ул."Васил Левски" №6

Тел.централа ОДЧ /24 часа/:08475/22-17

Дежурен РУП - тел.166

 

РУ "Полиция" - Лозница обслужва една община - Лозница и 15 села на територия от 253,6 кв.км. и население около 13 740 души. На територията му минава първокласния път Русе-Варна.

 

Началник РУ Лозница

 

Полицейски инспектори