МВР

ОД Разград

 

Полицейски инспектори в РУ "Полиция"-Кубрат - Район Завет

Район Завет - включва град Завет и селата Брестовене, Острово, Прелез, Веселец, Сушево и Иван Шишманово

Полицейски инспектор Генади Митков Георгиев

Обслужва град Завет

Район

Приемно време

Адрес

гр.Завет

Понеделник от 15.00 до 17.00 часа

Четвъртък от 09.00 до 11.00 часа

ул.”В.Левски”№7

Обслужва село Брестовене

Приемно време:Понеделник от 13.00 до 15.00 часа

                           Четвъртък от 09.00 до 11.00 часа

Адрес: ул.”Н.Й.Вапцаров”№2

Младши полицейски инспектор Красен Нанев Дончев 

Обслужва южната част на град Завет, разделен от улица "Освобождение"

Район

Приемно време

Адрес

гр.Завет

Понеделник от 15.00 до 17.00 часа

Четвъртък от 09.00 до 11.00 часа

ул.”В.Левски”№7

Младши полицейски инспектор Неджати Махмуд Исмаил

Обслужва селата Сушево, Прелез, Веселец, Иван Шишманово

Район

Приемно време

Адрес

с.Сушево

Четвъртък от 10.00 до 12.00 часа

ул.”Панайот Хитов”№3
с.Прелез

Понеделник от 09.00 до 11.00 часа

ул.”Лудогорие”№47
с.Веселец

Вторник от 14.00 до 16.00 часа

ул.”Европа”№34
с.Иван Шишманово

Сряда от 09.00 до 11.00 часа

ул.”В.Левски"№15

 

Младши полицейски инспектор Христо Георгиев Христов

Обслужва село Острово

Приемно време: Вторник от 13.00 до 15.00 часа

                           Четвъртък от 09.00 до 11.00 часа

Адрес: ул.”Хемус”№34