МВР

ОД Разград

 

Полицейски инспектори РУ "Полиция"-Исперих

Първи район - обслужва гр.Исперих(западно от ул.В. Левски и западно от ул. Хр. Ботев), с.Йонково, с.Малко Йонково, с.Лудогорци, с.Старо селище, с.Бърдоква, с.Голям Поровец, с.Малък Поровец, с.Драгомъж,с.Вазово, с.Райнино,с.Свещари

 

Втори район - гр.Исперих (източно от ул.В. Левски и източно от ул. Хр. Ботев), с.Китанчево, с.Конево, с.Тодорово, с.Яким Груево, с.Средоселци, с. Печеница, с.Делчево, с.Лъвино, с.Къпиновци, с.Подайва, с.Белинци, с.Духовец

 

Трети район - с.Самуил, с.Кривица, с.Хума, с.Богомилци, с.Желязковец, с.Голям Извор, с.Хърсово, с.Голяма вода, с.Кара Михал, с.Богданци, с.Ножарово, с.Владимировци, с.Здравец и с.Пчелина