МВР

МВР ИП

 

За криминалната психология

02 ное 2012

За криминалната психология

 

 

• Психологично подпомагане на ОИД;
• Водене на преговори при овладяване на ситуации, възникнали вследствие на особено опасна престъпна дейност;
• Изготвяне на съдебно-психологични експертизи.Тези дейности се извършват въз основа на постъпили заявки, постановления и разпореждания от:

• Директори на главни и областни дирекции на МВР;
• Досъдебни, съдебни органи и Прокуратура;
• Служби извън МВР след разрешение на министъра на вътрешните работи или гл.секретар на МВР;
• Министъра на вътрешните работи, гл. секретар и директора на Институт по психология-МВР.

 25 септември 2017 | 15:46