МВР

МВР ИП

 

Стажантска програма ЕСЕН 2020

12 окт 2020

 

ОБЯВА ЗА ЕСЕННА СЕСИЯ НА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА НА ИНСТИТУТА ПО ПСИХОЛОГИЯ-МВР

 

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Стажът е едномесечен, неплатен и ще се проведе за периода от 02.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

В него могат да вземат участие всички български граждани - студенти в български или чуждестранни висши училища, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. За обявената стажантска позиция ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се в специалност „Психология”, студенти в трети и четвърти курс.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.                              

Съгласно вътрешните правила на МВР, студентите, кандидатстващи за провеждане на стаж в МВР, предоставят следните документи:

  1. Заявление за провеждане на стаж до директора на Институт по психология - МВР (попълва се на място при подаване на документите);
  2. Автобиография (CV) - формат Europass;
  3. Документ от висшето училище, удостоверяващ студентското положение на стажанта. При документ, издаден от чуждестранно висше училище, се прилага лицензиран превод на същия на български език.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Документите ще се приемат само при пълен набор от гореописаните и след направена регистрация и кандидатстване за стажантска позиция в Портала за студентски стажове в държавната администрация: www.staj.government.bg.

Документите могат да бъдат предадени в Институт по психология - МВР - гр. София, ул. „Балша“ №10, на следните служители от ИП - МВР: г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862 (2 5862 по вътрешна линия) и г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856 (2 5856 по вътрешна линия).

Класирането на кандидатите ще се извърши по документи и интервю.

 

ІІІ. СРОКОВЕ.

  1. Прием на документи: 13 октомври - 28 октомври 2020 г.
  2. Провеждане на интервюта - 29 октомври 2020 г.
  3. Класиране в Портала: 30 октомври 2020 г.
  4. Начало на стажа: 02 ноември 2020 г.

 

ІV. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:  г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862 (2 5862 по вътрешна линия) и г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856 (2 5856 по вътрешна линия).

 

БРОЙ стажантски позиции - 12

 

 12 октомври 2020 | 13:51