МВР

МВР ИП

 

Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация

Отговор на отворено писмо във връзка със обучение на тема "Ранно разпознаване признаци на радикализация с фокус върху ромската общност"

untitledlogoTM_bez40_BGОтговор на отворено писмо във връзка със обучение на тема  "Ранно разпознаване признаци на радикализация с фокус върху ромската общност"

В хода на реализация на проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, договор № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, до редица европейски и български институции беше изпратено отворено писмо от страна на сдружение „Граждани за демократична и правова държава“. В него се отправя обвинение, че българското правителство в лицето на Министерството на вътрешните работи и Института на психология на МВР, в частност, „допринасят за засилване на антиромските нагласи…“ и „ромите са стигматизирани като радикална етническа общност….“ (пълният текст на писмото, както и въпросите към него може да намерите в линк след текста).

Министерството на вътрешните работи на Република България подготви и изпрати отговор на поставените в отвореното писмо въпроси до г-н Николос Шмит – европейски комисар „Работните места и социалните права“, г-жа Илва Йохансон – европейски комисар на вътрешните работи, г-жа Хелена Дали – европейски комисар „Равнопоставеност“ и г-н Дидие Рейндерс – европейски комисар „Правосъдие“. В отговора бяха уточнени фактологични неточности и разминавания в писмото на сдружение „Граждани за демократична и правова държава“ относно проекта и изпълнените в него дейности, както и беше подробно разгледано съдържанията на обученията и мотивировката, която седи зад тях.

В резултат, в Министерството на вътрешните работи на Република България беше получен отговор от г-н Николос Шмит – европейски комисар „Работните места и социалните права“, в който се заявява: „ В отговор на опасенията, изразени от сдружение  „Граждани за демократична и правова държава“, че проектът може да е допринесъл за стигматизацията  и засилване на антиромските настроения, оценяваме предоставените от Вас подробности относно това как е бил замислен проекта и през кои етапи е преминало осъществяването му. В този смисъл отбелязваме факта, че проекта има за цел повишаване на професионалните знания и умения на полицейските служители. Освен това разбираме, че поставяне на акцента върху ранно разпознаване на признаците на радикализация на ромската общност е решено след изследване на анализ на риска, проведено по време на първоначалните етапи на проекта. Този анализ показа, че изолацията и уязвимото социално-икономическо положение могат да създадат благоприятна почва за радикализация“. Писмото завършва с „бих желал да Ви благодаря за Вашето сътрудничество и ангажираност“.

Пълният текст на писмата, могат да бъдат намерени като прикачени файлове по-долу на страницата.

 ПРИЛОЖЕНИЯ:

Писмо на „Граждани за демократична и правова държава“

Писмо-отговор на МВР до европейските комисари

Отговор на г-н Николос Шмит – европейски комисар „Работните места и социалните права“

 

19 фев 2021

СЕМИНАР В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЕДИННИ В МНОГОБРАЗИЕТО – ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ РАБОТАТА НА ИП-ВР

        


                                                                 

СЕМИНАР В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЕДИННИ В МНОГОБРАЗИЕТО – ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ РАБОТАТА НА ИП-ВР

Под този надслов в периода 28.09. - 01.10.2020 г. в гр.  Велико Търново се проведе учебен сбор на Института по психология-МВР. Събитието възстанови една дългогодишна традиция в ИП, прекъсната за 8 години, която цели да даде възможност за професионален обмен и развитие, както и за лични срещи на психолозите от всички структурни звена на ИП. В духа на тази цел през четирите семинарни дни бе реализирана програма, съчетаваща презентиране и дискутиране на релевантни на дейностите ни теми с активности, насочени към междуличностно свързване.  Предвид факта, че семинарът бе последното събитие, на финала на  един успешен проект, проведен от ИП в периода 2016-2020 г., за участниците в него бе предвидено специално време и за практикуване на техники за релаксация, които обичайно препоръчваме на колегите, посещаващи нашите обучения.

Дните на семинара съвпаднаха с последните работни дни за двама наши колеги – Кристина Николаева, директор на ИП-МВР в последните 5 години, бивш началник на сектор „Психодиагностични изследвания“ и дългогодишен служител в този сектор; и Людмила Маламова, от 10 г. началник сектор „Психологично осигуряване на структури в град София“  и дългогодишен преподавател по психология в школата в Долни Богров. Тържественото и същевременно топло човешко изпращане на нашите колеги  Криси и Люси, разчувства присъстващите и напомни колко важни са ритуалите за поддържането на континуитет и приемственост в една работна среда, за усещането за достойно извървян път -  при тези, които си тръгват и за перспектива - при тези, които остават.

В деня преди отпътуването ни пристигна новината, че идеята за нов проект е получила одобрението на управляващия орган на програма „Добро управление“.

Продължаваме.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация”, договор № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

12 окт 2020

Успешно приключиха обученията по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“Успешно приключиха обученията по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“

 

В периода 26.08 – 28.08.2020 г. в к.к. Боровец и в гр. Пловдив бяха проведени последните обучения на тема „Психологични и етнорелигиозни аспекти в процесите на радикализация в ромските общности“, реализирани по проект  „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“.

Сърдечно благодарим на колегите от всички структури на МВР, които взеха участие в обученията, че споделиха с нас опит, мнения, емоции. Надяваме се ползотворната комуникация между нас да продължи и в бъдеще.

Специални благодарности на нашите партньори от сдружение «Инфорома», които пълноценно се включиха в подготовката и реализацията на обученията.

Най-искрени благодарности на д-р Георги Кръстев – за позитивното и открито отношение, споделеното мение и ефективната комуникация.

И не на последно място, бихме искали да благодарим на човека, който ни «зарази» с неуморимия си ентусиазъм и вярата, че всички усилия си заслужават, макар и  тези семинари да са само «капка в морето» на проблематиката, която бе засегната в обученията за процесите на радикализация в ромските общности – д-р Асен Колев, председател на сдружение «Инфорома».

Даваме си сметка, че тази тематика  и казусите са много сериозни и изискват включването на много други институции, които да си сътрудничат пълноценно.

Затова с надежда и удовлетворение от получената позитивна обратна връзка вярваме, че поне частично сме открехнали  проблематиката и че предстои развитие и надграждане на идеите, които бяха обсъдени в тези обучения.

 

03 сеп 2020

Стартираха обучения за процесите на радикализация в ромските общности

 

 

В периода 22-24 юли 2020г. бяха проведени 4 тридневни обучения на тема: „Психологични и етнорелигиозни аспекти в процесите на радикализация в ромските общности“. Участващите служители са приоритетно полицейски инспектори и младши полицейски инспектори  от региони със смесено население.  Обученията се състояха в гр. Пещера, к.к. Боровец, к.к. Златни пясъци и к.к. Слънчев бряг и обхващаха съответно служители от най-близките областни дирекции. В гр. Пещера участие взеха служители от ОДМВР – Пловдив, ОДМВР – Пазарджик, ОДМВР – Стара Загора и ОДМВР – Хасково. В к.к. Боровец обучаемите бяха служители от СДВР, ОДМВР – София и ОДМВР – Перник. В к.к. Златни пясъци бяха обхванати областните дирекции във Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра. Служители от ОДМВР- Бургас, ОДМВР - Сливен и ОДМВР – Ямбол се обучаваха по темата в к.к. Слънчев бряг. Обучението беше възприето като навременно и целесъобразно от обучаемите, предвид нуждата от разширяване на познанията в тази област. По-доброто познаване на процесите и причините за радикализация сред представители на ромската общност, се явява задължително условие за превантивната работа на полицията сред ромското население. За целта обучението беше водено съвместно от психолози от ИП-МВР и представители на НПО „Инфорома“. В дух на сътрудничество, ползотворни дискусии и постоянен обмен на опит между колеги преминаха тридневните обучения по темата.

28 юли 2020

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

„Ранно разпознаване на признаците на радикализация с фокус върху ромската общност“


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

на тема:

„Ранно разпознаване на признаците на радикализация с фокус върху ромската общност“

(Психологически и етнорелигиозни аспекти в процесите на радикализация в ромските общности“)

по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация”

 

Институтът по психология – МВР е бенефициент по проект № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Една от дейности в проекта включва провеждане на обучения за 480 служители, работещи в райони със смесено население от Югозападна, Централна Южна, Източна България и София. Съдържанието на тези обучения е обвързано с разширяване на осведомеността на служителите, по отношение на проблеми, свързани с радикализацията, работата с етнорелигиозните общности и разбиране на техните специфики, а оттук и подпомагането им в ситуация на конфликт по въпроси на обществения ред и сигурност.

Групите са формирани на регионален принцип с участници от целевата група по проекта – представители на Охранителна полиция, работещи в райони със смесено население или с различни етнорелигиозни общности.

 

РЕГИСТРАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ:

Участниците в обучението трябва да пристигнат на мястото за провеждане на събитието в първия ден  до 10.30 ч. за регистрация. Обучението започва в 10.30 ч. и се провежда съобразно графика в приложената примерна програма.
Настаняването се осъществява в двойни стаи и се извършва след 12:00 часа, с изключение на случаите, когато има възможност за по-ранно настаняване. Освобождаването на стаите е до 12:00 ч. в последния ден от обучението.
 
Командироването на участниците, включително настаняването в двойна стая, разходите за храна и транспорт се покриват от бюджета на проекта.

 

ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ:

Участниците организират пътуването си до мястото на събитието и обратно, по удобен за тях начин, като техните транспортни разходи ще бъдат възстановени от представители  на фирма „Скай Травел“ ЕООД, които извършват регистрацията, срещу представяне на следните оригинални документи:             
 
1) при пътуване с автобус или влак до мястото на събитието и обратно се изплаща равностойността на предоставен оригинален билет за отиване и връщане или един двупосочен билет. Ако билетът е еднопосочен, се изплаща от представителите на фирмата-изпълнител на място в брой. При използване на двупосочен билет, след завръщане на пътуващия, оригиналният билет се изпраща по пощата (еконт, спийди) на фирмата-изпълнител, а тя от своя страна превежда по банков път съответната сума на служителя.

Адресът за кореспонденция с фирмата за изпращане на билетите е:

„Скай травел“ ЕООД,София 1527, ул. „Петра“ 11-13, офис 4

 

2) при пътуване с лек автомобил, на водача се възстановява разхода за гориво по пътен лист, но ненадвишаващ равностойността на един двупосочен билет за съответния маршрут, за всеки един от пътуващите участници в автомобила.
Например: ако пътува сам участник до мястото на събитието и обратно, ще му бъде изплатен разхода на гориво, изчислен по пътен лист до стойността на двупосочния автобусен билет за съответния маршрут. Когато пътуват повече участници в един автомобил се възстановява стойността на изчисления разход на автомобила по пътен лист, но не надвишаваща общата стойност на двупосочните автобусни билети на пътуващите в автомобила лица.

При зареждане на гориво е необходимо да се вземе данъчна фактура с долупосочените данни и на стойност приблизително равна на тази, която ще ви бъде изплатена. Може да изчислите тази стойност като предвидите км. от и до мястото на събитието, разходната норма за вашия лек автомобил и стойността на горивото, което зареждате.  На място, фактурата се предоставя на  представителя на Скай Травел“ ЕООД, който издава пътен лист и изплаща направения разход на гориво.

Данни за фактура за гориво:

„Скай травел“ ЕООД

София 1527, ул. „Петра“ 11-13, офис 4

BG 131399527

И.Н. 131399527

МОЛ Елена Семерджиева

 

ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА

 

„Ранно разпознаване на признаците на радикализация с фокус върху ромската общност“

(Психологически и етнорелигиозни аспекти в процесите на радикализация в ромските общности“)

 

ДЕН ПЪРВИ

До 10.30 ч.

Настаняване в хотела. Регистрация.

10.30 – 11.40 ч.

Работна сесия

11.40 – 12.00 ч.

Почивка –попълнените декларации и въпросници да бъдат предадени на представителя на Скай Травел

12.00 – 13.00 ч.

Работна сесия

13.00 – 14.00 ч.

Обяд

14.00 – 15.15 ч.

Работна сесия

15.15 – 15.35 ч.

Кафе - пауза –попълнените декларации и въпросници да бъдат предадени на представителя на Скай Травел

15.35 – 17.00 ч.

Работна сесия

20 ч.

Вечеря

ДЕН ВТОРИ

09.00 – 10.40 ч.

Работна сесия

10.40 – 11.00 ч.

Кафе - пауза

11.00 – 12.30 ч.

Работна сесия

12.30 – 13.30 ч.

Обяд

13.30 – 14.50 ч.

Работна сесия

14.50 – 15.10 ч.

Кафе - пауза

15.10 – 16.30 ч.

Работна сесия

20 ч.

Вечеря

ДЕН ТРЕТИ

09.00 – 10.40 ч.

Работна сесия

10.40 – 11.00 ч.

Кафе – пауза и освобождаване на стаите

11.00 – 12.30 ч.

Работна сесия

12.30 – 13.30 ч.

Обяд

 

Повече информация за обученията можете да получите на тел.: 02/98 25 802,  gsm: 0889919234 или чрез запитване на e-mail: [email protected]

 

23 юли 2020

Успешно приключиха обученията за работа със седем тестови методики, в които взеха участие служители на ИП - МВР

В рамките на проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, договор № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Институт по психология - МВР, в качеството си на Бенефициент, реализира успешно още една от заложените в проекта обучителни дейности.

През периода 13 - 24.01.2020 г. се проведоха обучения за служители на Институт по психология – МВР по седем стандартизирани тестови методики. В изпълнение на сключения с Фондация „Хестия“ договор, служители на ИП – МВР преминаха два блока сертифициращи обучения: обучителен блок за работа с тестовете WISC IV, MMPI A и  TEMAS – общо 75 обучени лица и  обучителен блок за работа с тестовете MMPI 2, TAT, FAT и NEO PI R – общо 120 обучени лица.

Бъдещото прилагането на придобитите знания е опосредствано и от закупуването на комплекти тестове от седемте методики, както и кредити за електронна обработка на резултатите. Така успешно реализирайки проекта, освен повишаване квалификацията на служителите на ИП – МВР, Институтът обогати базата си с нови психологически инструменти за изследване.

28 яну 2020

Удължаване на срока за изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016г. „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“

Във връзка със сключено допълнително споразумение №3/27.6.2019 г. по проект № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г., „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, срокът за изпълнение на проекта е удължен до 20.12.2019 г.

В рамките на периода на удължение ще бъдат проведени:

  • два семинара за служители на Институт по психология – МВР, на които ще се анализират резултатите от проведените обучения, ще се актуализира и разшири обучителната методология на база на опита и направения анализ на обратните връзки и ще се работи в посока генериране на нови идеи за обучения;
  • една заключителна научна конференция на тема: "Ранно разпознаване на признаци на радикализация с оглед успешно прилагане на ранна превенция с фокус върху ромската общност“;
  • 20 обучения за служители от Охранителна полиция, работещи в райони с преобладаващо ромско население, по разработената методология на тема: "Психологически и етно-религиозни аспекти в процесите на радикализация в ромските общности“. Преди провеждането на обученията е предвидено едно обучение за обучители - служители на ИП – МВР, лектори на което ще саексперти в областта на радикализацията сред ромите.
За реализиране на новите дейности ще бъдат обявени и две обществени поръчки - за печат на обучителните материали и за организиране на събитията.

12 юли 2019