МВР

МВР ИП

 

logo1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

на тема:

Управление на гнева и агресивните прояви“

(Ефективна комуникация и устойчивост на стрес във всекидневните  предизвикателства на служителите на МВР)

по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация”

 

Институтът по психология – МВР е бенефициент по проект № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Една от основните дейности в проекта включва провеждане на обучения за над 6 000 служители на изпълнителска и младши изпълнителска длъжност. Съдържанието на тези обучения е обвързано с темата за агресията като социално значим феномен, пряко свързан с полицейската работа.

Групите са формирани на регионален принцип с участници от целевата група по проекта – изпълнителски и младши изпълнителски състав от различни структурни поделения на МВР.

 

РЕГИСТРАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ:

Участниците в обучението трябва да пристигнат на мястото за провеждане на събитието в първия ден  до 10.30 ч. за регистрация. Обучението започва в 10.30ч. и се провежда съобразно графика в приложената примерна програма.
Настаняването се осъществява в двойни стаи и се извършва след 12:00 часа, с изключение на случаите, когато има възможност за по-ранно настаняване. Освобождаването на стаите е до 12:00 ч. в последния ден от обучението.
 
Командироването на участниците, включително настаняването в двойна стая, разходите за храна и транспорт се покриват от бюджета на проекта.

 

ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ:


Участниците организират пътуването си до мястото на събитието и обратно, по удобен за тях начин, като техните транспортни разходи ще бъдат възстановени от представители  на фирма „Скай Травел“ ЕООД, които извършват регистрацията, срещу представяне на следните оригинални документи:             
 
1) при пътуване с автобус или влак до мястото на събитието и обратно се изплаща равностойността на предоставен оригинален билет за отиване и връщане или един двупосочен билет. Ако билетът е еднопосочен, се изплаща от представителите на фирмата-изпълнител на място в брой. При използване на двупосочен билет, след завръщане на пътуващия, оригиналният билет се изпраща по пощата на фирмата-изпълнител, а тя от своя страна превежда по банков път съответната сума на служителя.

2) при пътуване с лек автомобил, на водача се възстановява разхода за гориво по пътен лист, но ненадвишаващ равностойността на един двупосочен билет за съответния маршрут, за всеки един от пътуващите участници в автомобила.
Например: ако пътува сам участник до мястото на събитието и обратно, ще му бъде изплатен разхода на гориво, изчислен по пътен лист до стойността на двупосочния автобусен билет за съответния маршрут. Когато пътуват повече участници в един автомобил се възстановява стойността на изчисления разход на автомобила по пътен лист, но не надвишаваща общата стойност на двупосочните автобусни билети на пътуващите в автомобила лица.

При зареждане на гориво е необходимо да се вземе данъчна фактура с долупосочените данни и на стойност приблизително равна на тази, която ще ви бъде изплатена. Може да изчислите тази стойност като предвидите км. от и до мястото на събитието, разходната норма за вашия лек автомобил и стойността на горивото, което зареждате.  На място, фактурата се предоставя на  представителя на Скай Травел“ ЕООД, който издава пътен лист и изплаща направения разход на гориво.

Данни за фактура за гориво:

„Скай травел“  ЕООД

София 1527, ул. „Петра“ 11-13, офис 4

BG 131399527

И.Н. 131399527

МОЛ Елена Семерджиева

 

ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА

 

Управление на гнева и агресивните прояви“

            (Ефективна комуникация и устойчивост на стрес във всекидневните  предизвикателства на служителите на МВР)

 

ДЕН ПЪРВИ

До 10.30 ч.

Настаняване в хотела. Регистрация.

10.30 – 12.00 ч.

Работна сесия

12.00 – 12.20 ч.

Почивка – попълнените декларации и въпросници да бъдат предадени на представителя на Скай Травел

12.20 – 13.00 ч.

Работна сесия

13.00 – 14.00 ч.

Обяд

14.00 – 15.30 ч.

Работна сесия

15.30 – 15.50 ч.

Кафе - пауза – попълнените декларации и въпросници да бъдат предадени на представителя на Скай Травел

15.50 – 18.00 ч.

Работна сесия

20 ч.

Вечеря

ДЕН ВТОРИ

09.00 – 11.00 ч.

Работна сесия

11.00 – 11.20 ч.

Кафе - пауза

11.20 – 13.00 ч.

Работна сесия

13.00 – 14.00 ч.

Обяд

14.00 – 15.30 ч.

Работна сесия

15.30 – 15.50 ч.

Кафе - пауза

15.50 – 18.00 ч.

Работна сесия

20 ч.

Вечеря

ДЕН ТРЕТИ

09.00 – 11.00 ч.

Работна сесия

11.00 – 11.45 ч.

Кафе – пауза и освобождаване на стаите – попълнените декларации и въпросници да бъдат предадени на представителя на Скай Травел

11.45 – 13.00 ч.

Работна сесия

13.00 – 14.00 ч.

Обяд

 


Повече информация за обученията можете да получите на тел.: 02/98 25 802 или чрез запитване на e-mail: projects_ip[email protected]mvr.bg