МВР

МВР ИП

 

Приключи първата част от обученията за обучители по проект „Разкажи ми историята – развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца – жертви или в риск от насилие“

16 авг 2018

На 10.08.2018 г. приключи първата част обучения за обучители по проект „Разкажи ми историята – развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца – жертви или в риск от насилие“, договор за безвъзмездна помощ № JUST/ 2015/RDAP/AG/MULT/9748/30.12.2016 г., съфинансиран от Програма „Правосъдие и потребители“ на Европейския Съюз. Тренингите бяха насочени към актуализиране и надграждане на познанията на експертите от ИП-МВР за функционирането на координационния механизъм за работа по случаи на деца- жертви на насилие, като акцентът бе поставен върху спецификите на целевите групи и процеса в тренинг групите. 

В поредицата от тридневни тренинги участие взеха няколко обучителни двойки от Фондация „Институт по психология на групите“ (ФИПГ), като имаше разделяне и работа в малки групи за психолозите от ИП. Информацията в тренингите бе максимално синтезирана, като  ролевите игри и казуси, предназначени за целевите групи, бяха отработени и разиграни в групите на обучителите.

Работата с колегите ни от ФИПГ беше изключително ползотворна. Усещането на обучаемите беше за дефинирана посока и смисъл в бъдещата работа с целевите групи в тренинги по проекта.

 16 август 2018 | 09:36