МВР

МВР ИП

 

05 октомври 2018

Обучения по проект „Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилие“ през месец септември

През месец септември по проект „Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилие“ бяха проведени първите 6 тридневни обучения в 6 обучителни центъра на територията на страната. Участие взеха над 100 служители от системата на МВР. Тренингите са насочени към повишаване на знанията, чувствителността и разбирането по проблеми, свързани с деца жертви или свидетели на насилие. Чрез казуси , ролеви игри и симулации се утвърдиха модели за работа при разпити на деца и се дискутираха трудностите и предизвикателствата пред професионалистите при работата им с деца жертви. 

Проектът се изпълнява по договор за безвъзмездна помощ № JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9748/30.12.2016 г., съфинансиран от Програма „Правосъдие и потребители“ на  Европейския съюз.

Изображения

 05 октомври 2018 | 13:20