МВР

МВР ИП

 

26 октомври 2018

Обучения по проект „Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилие“ през месец октомври

      Как да забележим, когато едно дете има нужда от помощ? Как да „отворим пространство” то да сподели? Как да му помогнем да говори, без да го травмираме повторно? Как да обединим усилията си в едно добро междуинституционално сътрудничество при работата с деца–жертви, придавайки реален смисъл на принципа: „Primum, non nocere!“ („Преди всичко, да не се вреди!“)?

На тези и множеството свързани с тях въпроси, търсим съвместен отговор с колегите от полицейските служби и други представители на Координационния механизъм в проведените от началото на месец октомври 14 обучения по проект „Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилие“.

Тренингите се провеждат в 6 обучителни центъра на територията на страната. През изтичащия месец в тях взеха участие 153-ма служители от МВР - ИДПС, разследващи полицаи, районни инспектори и 60 представители на НПО, социалните и медицински служби по места, съда и прокуратурата.

Проектът се изпълнява по договор за безвъзмездна помощ № JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9748/30.12.2016г., съфинансиран от Програма „Правосъдие и потребители“ на  Европейския съюз.

 

Изображения

 26 октомври 2018 | 14:24