МВР

МВР ИП

 

31 октомври 2018

Благодарим, колеги!

В периода юни-октомври се проведоха 155 тридневни обучения по модул „Управление на гнева“, 18 тридневни обучения за „Работа с деца –жертви“ и 2 тридневни  обучения по модул „Сътрудничество“  по двата проекта, които Институтът реализира като директен бенефициент. За да се изпълнят дейностите по проекта във фиксираните по договор срокове, паралелно с текущата ежедневна работа на Института, голяма част от колегите се лишиха от отпуск в летния период, лишават близките си от своето присъствие по 3 дни всяка седмица и полагат усилия да изпълняват качествено и в срок и преките си функционални задължения.

Ръководството на Института по психология изказва искрена благодарност на :

  • Методолозите, изготвили дизайна на обученията - Ирина Янева, Яблена Христова, Марияна Зарова, Даниела Кузманова, Яна Георгиева, Андрей Симеонов, Габриела Шопова, Гергана Мичева, Полина Василева, Таня Лекова;
  • Обучителите, провели с ентусиазъм и себеотдаване между 5 и 12 тренинга - Людмила Маламова, Аделина Тодоровскa, Гергана Мичева, Яна Георгиева, Яблена Христова, Таня Лекова, Габриела Шопова, Марияна Зарова, Силвия Стоянова, Радина Табакова, Венцислава Велинова, Мария Кънчева, Гергана Божилова, Елена Георгиева, Мария Червенкова, Диана Хаджипасева, Ирина Янева, Даниела Кузманова, Димитър Семерджиев, Александър Александров, Камелия Калчева, Петрана Александрова, Пламена Любчева, Мария Дечева, Димчо Лишковски, Снежана Маринова,Мариян Гергушки, Марияна Цанова, Луна Маринова, Мая Искренова, Ангел Ангелов, Ивелина Дандовска, Мария Атанасова, Детелина Тодорова, Толя Узунова, Искра Кашева, Валентин Стоянов, Мая Димитрова, Ана Василева,Силвия Вълчева, Галина Чолакова;
  • На екипа, отговорен за организацията на обученията – Илияна Илиева, Лиляна Коларова, Валентина Николова-Иванова, Дияна Хаджипасева и Даниела Кимова;
  • На всички останали психолози, включили се в обученията, както и на всички колеги - технически сътрудници и служители от отдел „Административен“, които добросъвестно и отговорно изпълняваха служебните си задължения в този натоварен и изпълнен с динамика период!
Изображения

 01 ноември 2018 | 10:49