МВР

МВР ИП

 

ЕКИП

      
Untitled                                               Untitled1


Ръководител

Даниела Николова

зам.-директор на Институт по психология – МВР

сл.тел.: 02/98 25 877,

факс: 02/952 13 38,

e-mail: [email protected]

Координатор

Лиляна Коларова

Институт по психология – МВР

сл.тел.: 02/98 25 801,

e-mail: [email protected]

Експерт организация
на обучения

Даниела Кимова

Институт по психология – МВР

сл.тел.: 02/98 25802

02/98 25 844,

e-mail: [email protected]