МВР

МВР ИП

 

25 март 2019

С конференция по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“ ИП – МВР отбеляза приключилите обучения на над 6 000 служители

По време на конференцията бяха представени основните дейности по проекта, както и постигнатите до момента резултати.  Проведено бе обучение за обучители за 62 служители на ИП – МВР, 10 – седмично обучение за работа с полиграф за 24 служители на ИП – МВР и три двудневни тренинга на тема: „Правно – етични и организационни аспекти на приложението на полиграфския метод“ за 76 служители на ДВС, ДЧР и ДИ. Акцент бе поставен върху успешното изпълнение на най-мащабната дейност по проекта, в рамките на която за 10 месеца са проведени 250 обучения на тема: „Управление на гнева и агресивните прояви, ефективна комуникация и устойчивост на стрес във всекидневните предизвикателства на служителите на МВР“, в които бяха обучени 6 006 служители – изпълнителски състав от системата на МВР.

Гости на конференцията бяха началникът на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи Михаил Златанов, парламентарният секретар на МВР Светослав Белемезов и проф. Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурност в Министерския съвет. Те благодариха на ръководството и служителите на ИП - МВР за огромния обем свършена работа и отбелязаха, че Институтът по психология е част от системните и целенасочени усилия за разширяване на спектъра от теми и психологически услуги за подпомагане на основните дейности на МВР.

В програмата на конференцията бяха включени и теми, свързани с цялостното изпълнение на проекта, както и възможностите за удължаване на срока му до края на 2019 година с цел реализиране на допълнителни дейности. Представени бяха и направените заключения и препоръки на базата на анализа от обратните връзки на участниците в проекта. Дума взеха и участници от обучителните групи, които изказаха своята благодарност и удовлетвореност от участието си в тридневните интерактивни семинари.

Изображения

 02 април 2019 | 09:09