МВР

МВР ИП

 

05 февруари 2019

Продължават обученията по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация”

В края на месец януари стартираха повторно обученията за превенция на стреса и агресивните прояви по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация”, договор № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. С цел тренинга да преминат възможно повече служители до средата на месец март ще бъдат сформирани 31 обучителни групи.

 Тренингите отново ще бъдат провеждани на териториален принцип, за да могат да бъдат обхванати повече служители на МВР. Центровете , в които ще се провеждат обученията през 2019г. са Трудовец, Хасковски минерални бани, Поморие, Добрич, Берковица и Дебелец. Към края на 2018г. обучените по проекта служители са над 5000, като се предвижда до март броят обучени служители да надвиши 6000. През последната седмица на януари вече бяха проведени и първите 5 обучения за новата 2019г. година.

Изображения

 05 февруари 2019 | 10:05