МВР

МВР ИП

 

21 март 2019

Конференция по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“

Институт по психология – МВР, като бенефициент по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, ще реализира еднодневна конференция, която ще се състои на 22.03.2019г., от 10:30 часа, в Парк Хотел Москва – зала „Киев“, гр. София, 1113, ул. „Незабравка“ № 149.

По време на конференцията ще бъдат представени основните дейности по проекта, тяхното протичане и постигнатите резултати. Акцентът на събитието ще бъде поставен върху успешното изпълнение на най-мащабната дейност по проекта, в рамките на която за 10 месеца бяха проведени 250 обучения на тема: „Управление на гнева и агресивните прояви, ефективна комуникация и устойчивост на стрес във всекидневните предизвикателства на служителите на МВР“ и бяха обучени 6 006 служители – изпълнителски състав от системата на МВР.

Ще се обсъдят още ключови теми, свързани с изпълнението на проекта, както и възможностите за удължаване на срока му до края на 2019 година с цел реализиране на допълнителни дейности. Ще бъдат представени и направените заключения и препоръки на базата на анализа от обратните връзки на участниците в проекта.

 

10.30-11.00

Регистрация на участниците

11.00-12.30

 

Приветствени слова

 

Презентация: Представяне на проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация” и извършените дейности по проекта

 

Презентация: Анализ на обратни връзки от обучаемите

 

Споделяне на обратна връзка от служители на МВР

 

Дискусия

12.30 - 13.30

Обяд

13.30 - 14.30

Представяне на практически опит от проведените тренинги от сектори „Лаборатории“ към ИП - МВР

 

Дискусия.

14.30 - 15.00

Кафе-пауза

15.00 - 16.00

Практически блок – само за служители на ИП – МВР

 

Закриване на конференцията

Изображения

 21 март 2019 | 11:51