МВР

МВР ИП

 

05 февруари 2019

Информация за участниците в обученията по проекта

Уважаеми колеги,

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) има задължение по Регламент (ЕС) №1303/2013 и Регламент (ЕС) № 1304/2013 да събира данни и отчита напредъка по общите индикатори за изпълнение и резултат за участниците в проектите. В тази връзка през следващите няколко месеца предстои Управляващият орган на оперативната програма да проведе проучване сред участниците в обучения по проекти по ОПДУ чрез „Алфа Рисърч“ ООД, с което дружеството има сключен договор за целта. От общата популация участници ще се изготви извадка, като на лицата, които попаднат в нея ще се изпрати онлайн анкета. За да са валидни и надеждни резултатите от проучването е важно анкетираните участници да отделят кратко време, за да я попълнят.

Предварително Ви благодарим за съдействието!

Изображения

 05 февруари 2019 | 14:16