МВР

МВР ИП

 

ADABTS

17 фев 2011

Automatic Detection of Abnormal Behaviour and Threats in crowded Spaces

Автоматична детекция на асоциално поведение в многолюдни пространства

Ref.N 218187 FP7-SEC-2007-2.3-03 Detection of abnormal behaviourwww.adabts-fp7.euПроектът е финансиран по Седма рамкова програма на Европейския съюз,
тема "Сигурност"Съгласуването между общата приложимост и дееспособност на системата ще се осъществи посредством извличането на комплекс от умерено изразени поведенчески индикатори, които могат да се наблюдават чрез сензорни данни. Това ще способства за конфигурирането на системата към специфични нужди и ще подобри дееспособността и рентабилността. Ще бъде  разработена система за оценка в реално време, на базата на разнороден, достъпен на пазара хардуер. Този хардуер, в хода на стремителното развитие на индустрията с видео игри, представлява огромен потенциал за изграждането на високоефективни, икономически рентабилни системи за наблюдение.ЦЕЛ
Проект ADABTS има за цел оптимизирането на защитата на гражданите, собствеността и инфраструктурата в ЕС срещу заплахи от тероризъм, престъпления и безредици, както и превантивната детекция на потенциални заплахи за обществения ред, посредством автоматизираната детекция на анормално човешко поведение. Прилаганите понастоящем автоматизирани системи за детекция са с ограничени функционални възможности и чрез тях трудно се правят изводи за човешкото поведение.
Контекстът, в който ще се прилага системата за детекция, ще са мащабни масови мероприятия като футболни мачове, или проблемни инфраструктури като международни летища.


СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
09.2009 - 09.2013


ОБЩ БЮДЖЕТ
4 483 794 евро


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
ADABTS е насочен към:

 • Дефиниране на анормалното поведение чрез извличане на характеристики от реални ситуации из областта на обществената сигурност, базирани на класификации на експерти и на анализа на поведението на оператори на камери за наблюдение.
 • Извеждане на набор от поведенчески индикатори и модели на обществено опасно поведение.
 • Разработване на алгоритми, които да засичат предварително дефинирани обществено опасни поведения и отклонения от нормалното поведение.
 • Комбиниране на данни от аудио и видео сензори с контекстуална информация, с цел прецизната и точна детекция.


ПОТЕНЦИАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

 • оператори на системи за сигурност;
 • полицейски институции;
 • летища;
 • организатори на масови мероприятия.


ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 • FOI, Swedish Defence Research Agency, Швеция
 • TNO Defence, Security and Safety, Холандия
 • BAE SYSTEMS (Operations) Limited, Великобритания
 • Detec AS, Норвегия
 • Home Office Scientific Development Branch, Великобритания
 • SINTEF, Норвегия
 • Universiteit van Amsterdam, Холандия
 • Институт по психология - МВР

 12 юли 2017 | 13:23