МВР

МВР ИП

 

ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ДАВАНЕТО НА ПОКАЗАНИЯ ОТ МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

ИРИНА ЛЮБЧОВА ЯНЕВА-ДАМЯНОВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА КУЗМАНОВА

РЕЗЮМЕ

Целта на представения материал е да се повиши сензитивността относно специфичните нужди на малолетните и непълнолетни участници в досъдебното производство. Разгледани са подходящи техники за разпит, чието използване ще осигури  даването на достоверни показания, ще спомогне за избягване на вторичната виктимизация на децата и ще гарантира цялостното зачитане на правата  на уязвимата  група  деца - жертви и свидетели на престъпления.

КЪМ СТАТИЯТА>>>