МВР

МВР ИП

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАБОТАТА С ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

ст.ас. Ирина Янева-Дамянова

РЕЗЮМЕ

Макар насилието да се смята за неприемливо, то не е рядкост в българското семейство. Според статистиката всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие. И въпреки, че всеки от нас познава поне една жертва на домашно насилие, тази тема все още е “табу”, като се смята, че това е проблем, който трябва да остане вътре в семейството. В доклада се  разглеждат причините за домашното насилие, фазите през които преминава един акт на насилие, както и етапите през които преминава терапията при работа с последствията от насилието.

КЪМ СТАТИЯТА>>>