МВР

МВР ИП

 

ОБЯСНИТЕЛНИ МОДЕЛИ НА БЛУДСТВЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ

ИРИНА ЛЮБЧОВА ЯНЕВА-ДАМЯНОВА

РЕЗЮМЕ

В представения материал се разглеждат основните понятия свързани с разстройствата на сексуалните   влечения, както и това, какво е норма и какво патология в сексуалността. Обръща се внимание на различните обяснителни модели за педофилията – когнитивно-поведенческата формулировка, психодинамичната формулировка и теорията на Jonh Money. Анализирайки различните теории за педофилията се отделят и факторите, които влияят върху развитието на дадената парафилия.

КЪМ СТАТИЯТА>>>