МВР

Пресцентър

 

20 февруари 2019

Проект на МВР бе отличен в конкурса „ИТ проект на годината“ 2018

Награда е в категория „Централна администрация“ за проекта ГИС „Визуализация на данни от АИС на МВР” и ГИС „Управление при кризи”, реализиран от Дирекция „Комуникационни и информационни системи“

Проект на Министерството на вътрешните работи е сред отличените най-значими ИТ проекти в България за 2018 г. В 15-ото издание на конкурса „ИТ проект на годината“ се включиха 24 кандидатури, девет от които се състезаваха в публичната сфера и 15 – в частния сектор.

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ получи награда в категория „Национални ИТ проекти, реализирани в публичния сектор“, подкатегория „Централна администрация“, за осъществяването на проекта „Доизграждане на Географска информационна система „Визуализация на данни от АИС на МВР” (ГИС ВДАИС) и Географска информационна система „Управление при кризи” (ГИС УК)”, финансиран по фонд “Вътрешна сигурност“ на Европейския съюз.

Отличието е признание за усилията на служителите на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ - МВР за осигуряване използването на съвременна единна интегрирана географска информационна платформа за нуждите на дейностите по граничен контрол, криминални анализи и управление при кризи. На официалната церемония, състояла се на 19 февруари, наградата получи директорът на дирекцията Младен Петров. Тя бе връчена от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ Атанас Темелков.

 

Основните цели на проекта, реализиран от Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ към МВР, са осигуряване на интегрирана ГИС платформа за подпомагане дейностите по граничен контрол, криминални анализи и управление при бедствия, която да е изключително оперативно съвместима, за да интегрира разнообразни източници на данни и да обезпечи информационно служителите на министерството при изпълнението на множество различни функции и процеси. С реализация на проекта МВР прави съществена крачка в посока създаване на обща пространствена инфраструктура на министерството, като прилага на практика съвременните геопространствени технологии за интегриране на различни данни, приложения и ресурси в обща платформа.*** Фотограф: Александър Главчев, ICT Media

 

Изображения

 07 април 2021 | 11:04