Р. България

МВР

 

14 май 2013

В МВР бе подписан Меморандум за сътрудничество за противодействие на изпирането на пари

Подписи под документа поставиха вътрешният министър Петя Първанова и Николай Алдимиров, председател на Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари”

Меморандум за сътрудничество между Министерство на вътрешните работи и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари” бе подписан днес в сградата на МВР. Подписи под документа поставиха министър Петя Първанова и председателят на УС на фондацията Николай Алдимиров.
Целта на меморандума е обединяване усилията на двете страни в противодействието на изпирането на пари, търсенето на начини и форми, за да се отговори на новите предизвикателства в тази област.
На базата на документа са предвидени професионално-образователни лекции на теми, свързани с процеса на превенция на изпирането на пари, организиране на семинари, кръгли маси и конференции на базата на международния опит, повишаване на квалификацията на експертите чрез различни форми на обучение, както и обмяната на добри практики.
Меморандумът за сътрудничество е с двегодишен срок на действие.
На церемонията присъстваха и заместник-министрите на вътрешните работи Димитър Георгиев и Филип Гунев.

Изображения

 15 август 2018 | 07:35