Р. България

МВР

 

20 април 2018

Обществено обсъждане на проект на Закон за движението по пътищата, на Закон за водачите на моторни превозни средства и на Закон за пътните превозни средства

23 април /понеделник/; 13.30 часа; Гранд Хотел София

На 23.04.2018 г. в Гранд Хотел София ще се проведе обществено обсъждане на проект на  Закон за движението по пътищата, проект на Закон за водачите на моторни превозни средства и проект на Закон за пътните превозни средства. Регистрацията на участниците ще започне в 13:30 часа, а обсъждането на проектите от 14:00 часа.

Работните проекти могат да бъдат видени на адрес:

https://www.mvr.bg/министерството/за-министерството-на-вътрешните-работи/нормативна-уредба/проекти-на-нормативни-актове/законопроекти

Тези документи са публикувани и на страниците на МТИТС и АПИ.

Общественото обсъждане е отворено за медиите.

 15 август 2018 | 07:35