МВР

Пресцентър

 

05 април 2017

Национална благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР

Средствата се набират целогодишно чрез изпращане на sms на номер 1866 за абонатите на Mtel, Telenor и Vivacom или чрез гласово обаждане на 090051866 за абонатите на Vivacom. Цената на краткото съобщение е 1 лв. (без ДДС), а на гласовото обаждане - 0.99 лв. (без ДДС). Средства могат да се прeвеждат и по единната банкова сметка с IBAN: BG71 BNBG 9661 3000 1462 01, BIC: BNBG BGSD, Българска Народна Банка, Централно управление.
Натрупаните суми се разпределят между семействата на пострадали и загинали по време на изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.

Справка за постъпили суми от мобилни оператори за първото тримесечие на 2016 г., за дарения в полза на децата на загиналите и инвалидизирани служители на МВР

№ по ред мобилен оператор сума получена за период 01.01.2016 г. - 30.04.2016 г.
1. Теленор България ЕАД  5 826.00
2. БТК ЕАД  4 562.04
3. Мобилтел ЕАД 16 606.00
Всичко: 24 994.04

 

Информация за събрани суми по единната сметка на МВР, в полза на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните си задължения служители от системата на МВР , чрез удържане на суми от месечното възнаграждение на служителите

2017 г.

Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни

2016 г.

Февруари
Март 
Април 
Май 
Юни 
Юли 
Август 
Септември 
Октомври 
Ноември 
Декември 

 

Прикачени документи МВР 1866 - видеоклип   (flv - 5,36MB) - 12 юни 2017 11:51
МВР 1866 - банер   (swf - 85,00KB) - 12 юни 2017 11:51
МВР 1866 - радио спот   (wav - 5,43MB) - 12 юни 2017 11:51

 10 юли 2017 | 10:49